Daily Archives: 11 grudnia 2017
„Reintegracja – aktywizacja!”

Szanowni Państwo,   w związku z realizacją nowego projektu ,,Reintegracja – aktywizacja!” nr Projektu: RPWM.11.01.01-28-0031/17, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, serdecznie zapraszamy Państwa do współpracy.   Naszym głównym celem jest wsparcie 60 osób w wieku 18-64 lata zagrożonych ryzykiem ubóstwa lub wykluczenia społecznego należących do […]