Aktualne wykazy dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

Aktualne wykazy dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz osób świadczących npp i npo na terenie powiatu ełckiego w roku 2022 – od 12 stycznia; Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje: poinformowanie osoby fizycznej...