Kategoria: Aktualności

Dodatek osłonowy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalinowie informuje, że zbliża się koniec terminu składania wniosków o wypłatę dodatku osłonowego. Wnioski złożone po 30 kwietnia 2024r. zostaną pozostawione bez rozpatrzenia. Przypominamy, że dodatek osłonowy przysługuje osobom,...

Przemoc domowa

Przemoc domowa Przemoc domowa to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie, wykorzystujące przewagę fizyczną, psychiczną lub ekonomiczną, naruszające prawa lub dobra osobiste osoby doznającej przemocy domowej, w szczególności: – narażające tę osobę...

Dodatek osłonowy 2024

Informujemy, że od stycznia 2024 do 30 kwietnia 2024r. będzie można ponownie ubiegać się o wypłatę dodatku osłonowego. Wnioski złożone po 30 kwietnia 2024r będą POZOSTAWIONE BEZ ROZPATRZENIA. Świadczenie ma zapewnić wsparcie finansowe osobom...

Nieodpłatna pomoc prawna w 2024r

Nieodpłatna pomoc prawna w 2024r

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje: Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności. Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie obejmuje: Rozpoznanie problemu i udzielenie porady dostosowanej do indywidualnej...