Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej- edycja 2023

Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2023

Wójt Gminy Kalinowo  podpisał umowę na realizację Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023.

Okres realizacji Programu: 1 luty 2023 r. – 31 grudnia 2023 r.

Co jest celem Programu?

Celem Programu jest zwiększenie szans osób z niepełnosprawnością na prowadzenie bardziej niezależnego/ samodzielnego i aktywnego życia.

Na czym polegają usługi asystencji osobistej ?

 Usługi polegają w szczególności na pomocy asystenta w:

  1. wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego;
  2. wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez uczestnika miejsca;
  3. załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych;
  4. korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galeria sztuki, wystawa);
  5. zaprowadzaniu i odebraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej.

Do kogo jest skierowany Program?

Z Programu mogą skorzystać osoby mieszkające na terenie Gminy Kalinowo:

  • dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji
  • osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności:

         – znacznym

         – umiarkowanym

         – traktowane na równi do wyżej wymienionych zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Program jest finansowany z państwowego funduszu celowego – Fundusz Solidarnościowy.

Masz pytania?

Link do strony Programu:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1416,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2023

Zadzwoń lub napisz: 87 629 89 60, e-mail:gops-kalinowo@elknet.pl

Możesz również polubić…