Kategoria: Projekty.
,,Aktywność Moją Szansą” 2014r.-warsztaty wyjazdowe.

W ramach projektu ,, Aktywność Moją Szansą” w dniu     16.07.2014r.  odbyły się warsztaty wyjazdowe dla 50 uczestników projektu do Spółdzielni Socjalnej w Prostkach. Program obejmował poznanie funkcjonowanie spółdzielni socjalnej, rozbudzenie zainteresowań i umiejętności interpersonalnych w grupie, które mogą stać się  inspiracją do rozwoju zawodowego. Grupa miała zapewniony transport, catering, bilety wstępu oraz ubezpieczenie NW.     

,, AKTYWNOŚĆ MOJĄ SZANSĄ” 2014R.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalinowie już po raz kolejny rozpoczął realizację projektu systemowego „Aktywność Moją Szansą”. Celem głównym projektu jest wzrost aktywności społecznej , zawodowej, edukacyjnej i zdrowotnej wśród 25 mieszkańców gminy Kalinowo korzystających z pomocy społecznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kalinowie. W dniu 30.05.2014r.. ramach aktywnej integracji zostało zorganizowane w Restauracji Kalinka […]

OGŁOSZENIE

W dniu 14.05.2014r. został ogłoszony  na BZP ( Biuletyn Zamówień Publicznych) pod numerem 162462-2014. przetarg nieograniczony   na usługi szkoleniowe w ramach  projektu systemowego ,,Aktywność  Moją Szansą” realizowanego  przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalinowie. Informacje znajdują się na bip.kalinowo.pl  

Informacja z wyboru zgłoszonych ofert na stanowisko: Specjalista ds. zamówień publicznych

Informacja z wyboru zgłoszonych ofert na stanowisko: Specjalisty ds. zamówień publicznych na rzecz realizacji Projektu „Aktywność moją szansą” 1. Rodzaj umowy: umowa zlecenia (30 godzin) 2. Ogłoszenie: specjalista ds. zamówień publicznych 3. Data publikacji ogłoszenia o naborze:28.03.2014r. 4. Miejsce publikacji ogłoszenia: tablica ogłoszeń GOPS w Kalinowie, strony internetowe GOPS Kalinowo, 5. Termin składania ofert upłynął […]

Nabór na stanowisko Specjalista ds. zamówień publicznych na rzecz projektu ,,Aktywność Moją Szansą”2014r.

Projekt „Aktywność moją szansą” Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KALINOWIE ogłasza nabór na stanowisko Specjalisty ds. zamówień publicznych na rzecz realizacji Projektu „Aktywność moją szansą”   Projekt: […]

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe Nr sprawy 1  /2014   1.  Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalinowie zaprasza do złożenia     oferty na: wykonanie usługi cateringowej: organizacja spotkania  integracyjnego ( czas realizacji IV/V 2014) oraz podsumowującego( czas realizacji  XI 2014) 2.   Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zapytania ofertowego jest wykonanie usługi cateringowej: organizacja spotkania integracyjnego dla 30 osób ( […]

« Poprzednia stronaShowing 2 of 11 (11 Pages)Następna strona »