Dodatek elektryczny

Wnioski o dodatek elektryczny można składać od 1 grudnia 2022r. do 1 lutego 2023 r.:

  • za pośrednictwem platformy ePUAP
  • za pośrednictwem poczty na adres Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kalinowie ul. Osiedlowa 2, 19-314 Kalinowo lub osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00.

Wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego złożone po dniu 1 lutego 2023 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Dodatek elektryczny przysługuje odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, w przypadku, gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną z jednego z następujących źródeł:

– pompa ciepła

-ogrzewanie elektryczne / bojler elektryczny

Niezbędne jest aby źródło ogrzewania zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Zgodnie z ustawą dodatek elektryczny wynosi 1000 zł, natomiast w przypadku rocznego zużycia w 2021 roku energii elektrycznej powyżej 5 MWh, zostanie on podwyższony do 1500 zł. Aby uzyskać dodatek elektryczny w podwyższonej kwocie, do wniosku należy dołączyć rozliczenie z przedsiębiorstwem energetycznym, potwierdzające zużycie energii elektrycznej w 2021 r. przekraczające 5 MWh.

Dodatek elektryczny nie przysługuje gospodarstwom domowym które korzystają z energii elektrycznej wytwarzanej z mikroinstalacji fotowoltaicznej, a także gospodarstwom domowym objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego lub dodatku do innych źródeł ciepła.

Dodatek elektryczny będzie wypłacony do 31 marca 2023 r.


Ustawa z dnia 7 października 2022r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej ( Dz. U z. 2022r., poz.2243 z późn. zm.)

Możesz również polubić…