Fundusz alimentacyjny.
OGŁOSZENIE

    Wnioski na nowy okres zasiłkowy 2014/2015 (trwający od 01 października 2014r. do 30 września 2015r. ) o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego będą przyjmowane od miesiąca sierpnia 2014r.

OGŁOSZENIE

Fundusz   Alimentacyjny    Wnioski  na nowy okres zasiłkowy 2013/2014 (trwający od 01 października 2013r. do 30 września 2014r.) O ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego będą przyjmowane od miesiąca sierpnia 2013r.

OGŁOSZENIE

WNIOSKI  O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO BĘDĄ  PRZYJMOWANE OD DNIA  01.08 2011R. W związku z tym, że na nowy okres zasiłkowy 2011/2012 będą zakładane nowe teczki, do wniosków o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego należy dołączyć następujące dokumenty: – kserokopia dowodu osobistego – kserokopie aktów urodzenia dzieci  – kserokopia wyroku orzekającego […]

Fundusz alimentacyjny

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznawane są na warunkach określonych w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. Z 2012 r., poz. 1228 z późn. zm.). Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują: 1) obywatelom polskim; 2) cudzoziemcom: a) uchylona b) jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów dwustronnych o zabezpieczeniu […]