Informacja z wyboru na stanowisko specjalistyds. przeprowadzenia procedury pzp

Informacja
z wyboru zgłoszonych ofert na stanowisko: Specjalisty ds. przeprowadzenia procedury pzp
na rzecz realizacji Projektu „Aktywność moją szansą”

1. Rodzaj umowy:umowa zlecenia (20 godzin)

2. Ogłoszenie:specjalista ds. przeprowadzenia procedury pzp

3. Data publikacji ogłoszenia o naborze:25.05.2011

4. Miejsce publikacji ogłoszenia:tablica ogłoszeń GOPS w Kalinowie, strony internetowe GOPS Kalinowo,

5. Termin składania ofert upłynął z dniem: 30 maja 2011r.

Wpłynęło na ogłoszenie: ofert 1

Wśród kandydatów, których dokumenty wpłynęły w wymaganym terminie do składania ofert, wymagania spełniła 1 osoba.

Lista Kandydatów/ek

Lp.

Imię i nazwisko Kandydata/ki

Adres

1.

Mariusz Kazimierz Klepacki

ul. Jana Pawła II21/92

19-300 Ełk

      9. Na specjalistę ds. przeprowadzenia procedury pzp w ramach Projektu „Aktywność moją szansą”  wybrano kandydata:

1. Mariusza Kazimierza Klepackiego

W/w Kandydat spełnia określone w ogłoszeniu wymagania. Kandydat którego oferta została wybrana posiada wykształcenie wyższe, które było wymagane, a także oczekiwane doświadczenie w pracy

Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Kalinowie

Ewa Rak

Similar Articles

ZAPYTANIA OFERTOWE w rama...                                                                                                                     Kalinowo, dn. 17.08.2012r.   Zapytanie ofertowe          Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalinowie  zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na opracowanie i wykonanie roll up-
„ AKTYWNOŚĆ MOJĄ S...   W ramach aktywnej integracji projektu realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalinowie odbywają się : -warsztaty kompetencji psychospołecznych : zajęcia motywacyjne i aktywizacyjne, aktywność komunikacja,
ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINAR... Zespół Interdyscyplinarny działający przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kalinowie został powołany przez Radę Gminy Kalinowo uchwałą numer VII/47/11 z dnia 02.06.2011. Przemoc w rodzinie – to
Polityka Cookies („cias... 1. Podczas przebywania i korzystania ze stron Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kalinowie znajdującej się pod adresem www.gops.org.pl w komputerze użytkownika zapisywane są pliki cookies czyli tzw.
Nabór na stanowisko Spec...   Projekt „Aktywność moją szansą” Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy
OGŁOSZENIE WNIOSKI  O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO BĘDĄ  PRZYJMOWANE OD DNIA  01.08 2011R. W związku z tym, że na nowy okres zasiłkowy 2011/2012 będą zakładane nowe