Informacja z wyboru na stanowisko specjalistyds. przeprowadzenia procedury pzp

Informacja
z wyboru zgłoszonych ofert na stanowisko: Specjalisty ds. przeprowadzenia procedury pzp
na rzecz realizacji Projektu „Aktywność moją szansą”

1. Rodzaj umowy:umowa zlecenia (20 godzin)

2. Ogłoszenie:specjalista ds. przeprowadzenia procedury pzp

3. Data publikacji ogłoszenia o naborze:25.05.2011

4. Miejsce publikacji ogłoszenia:tablica ogłoszeń GOPS w Kalinowie, strony internetowe GOPS Kalinowo,

5. Termin składania ofert upłynął z dniem: 30 maja 2011r.

Wpłynęło na ogłoszenie: ofert 1

Wśród kandydatów, których dokumenty wpłynęły w wymaganym terminie do składania ofert, wymagania spełniła 1 osoba.

Lista Kandydatów/ek

Lp.

Imię i nazwisko Kandydata/ki

Adres

1.

Mariusz Kazimierz Klepacki

ul. Jana Pawła II21/92

19-300 Ełk

      9. Na specjalistę ds. przeprowadzenia procedury pzp w ramach Projektu „Aktywność moją szansą”  wybrano kandydata:

1. Mariusza Kazimierza Klepackiego

W/w Kandydat spełnia określone w ogłoszeniu wymagania. Kandydat którego oferta została wybrana posiada wykształcenie wyższe, które było wymagane, a także oczekiwane doświadczenie w pracy

Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Kalinowie

Ewa Rak

Podobne wpisy

,,Aktywność Moją Sza... W ramach Aktywnej Integracji 31 osobowa grupa uczestników projektu objęta kontraktami socjalnymi wzięła udział w warsztatach ,,Przemoc Stop” prowadzonych przez wykwalifikowanego trenera Pana Adama Jankowskiego. W ramach
INFORMACJA O WYNIKACH NAB...         W wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Radca  Prawny/Adwokat  została wybrana oferta Pana Wojciecha Stpiczyńskiego, która wpłynęła do tutejszego organu jako jedyna i spełniła wszystkie wymogi określone
ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ: ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ: Formularz ofertowy (zał. nr 1); Oświadczenie o spełnianiu warunków w postępowaniu (zał. nr 2 i 3); wykaz osَb, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca
OGŁOSZENIE W DNIU  05.06.2015r. GMINNY  OŚRODEK  POMOCY  SPOŁECZNEJ W  KALINOWIE BĘDZIE  NIECZYNNY
„AKTYWNOŚĆ MOJĄ SZ... W dniu 22.11.2011r. w Restauracji Kalinka odbyło się spotkanie podsumowujące  dla uczestników projektu    „ Aktywność  Moją Szansą” , którego celem  był wzrost aktywności społecznej , zawodowej, edukacyjnej,
Gminna Strategia Rozwiąz...  Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kalinowo  na lata 2012 -2020 SPIS TREŚCI 1.Wprowadzenie……………………………………………………………… 4 2. Zgodność celów Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminny Kalinowo z celami polskich