Informacja z wyboru na stanowisko specjalistyds. przeprowadzenia procedury pzp

Informacja
z wyboru zgłoszonych ofert na stanowisko: Specjalisty ds. przeprowadzenia procedury pzp
na rzecz realizacji Projektu „Aktywność moją szansą”

1. Rodzaj umowy:umowa zlecenia (20 godzin)

2. Ogłoszenie:specjalista ds. przeprowadzenia procedury pzp

3. Data publikacji ogłoszenia o naborze:25.05.2011

4. Miejsce publikacji ogłoszenia:tablica ogłoszeń GOPS w Kalinowie, strony internetowe GOPS Kalinowo,

5. Termin składania ofert upłynął z dniem: 30 maja 2011r.

Wpłynęło na ogłoszenie: ofert 1

Wśród kandydatów, których dokumenty wpłynęły w wymaganym terminie do składania ofert, wymagania spełniła 1 osoba.

Lista Kandydatów/ek

Lp.

Imię i nazwisko Kandydata/ki

Adres

1.

Mariusz Kazimierz Klepacki

ul. Jana Pawła II21/92

19-300 Ełk

      9. Na specjalistę ds. przeprowadzenia procedury pzp w ramach Projektu „Aktywność moją szansą”  wybrano kandydata:

1. Mariusza Kazimierza Klepackiego

W/w Kandydat spełnia określone w ogłoszeniu wymagania. Kandydat którego oferta została wybrana posiada wykształcenie wyższe, które było wymagane, a także oczekiwane doświadczenie w pracy

Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Kalinowie

Ewa Rak

Print Friendly, PDF & Email

Podobne wpisy

Program Konferencji ,,ASY... Projekt „Akademia Rodziny” model lokalnego systemu reintegracji społecznej na terenach wiejskich Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie  wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1
OGŁOSZENIE O WYNIKACH NA... Do rekrutacji zastosowano następujące metody naboru: otwarty nabór ogłoszony dnia 22.03.2012 na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kalinowie www.gops.org.pl, na stronie internetowej  Biuletynu Informacji Publicznej
OGŁOSZENIE WNIOSKI NA NOWY OKRES ZASIŁKOWY TRWAJĄCY OD 01.11.2012R. DO 31.10.2013R. O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH BĘDĄ PRZYJMOWANE OD  1 WRZEŚNIA 2012R.
„AKTYWNOŚĆ MOJĄ SZAN... W dniu  16.12.2013r.    w Restauracji Kalinka odbyło się spotkanie podsumowujące dla uczestników projektu systemowego ,,Aktywność  Moją  Szansą” , którego celem był wzrost aktywności społecznej , zawodowej, edukacyjnej
PRZETARG NIEOGRANICZONY &... PRZETARG NIEOGRANICZONY     Usługi szkoleniowe w ramach projektu „AKTYWNOŚĆ MOJĄ SZANSĄ” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalinowie   Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu
OGŁOSZENIE Fundusz   Alimentacyjny    Wnioski  na nowy okres zasiłkowy 2013/2014 (trwający od 01 października 2013r. do 30 września 2014r.) O ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego będą przyjmowane