Konferencja ,,Asysta rodzinna-innowacyjne metody pracy z rodziną”

Projekt „Akademia Rodziny” model lokalnego systemu reintegracji społecznej na terenach wiejskich

Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie  wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej,

Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013

Ełk, 06.06.2012r.

Szanowni Państwo

Serdecznie zapraszamy na konferencję pt. „Asysta rodzinna – innowacyjne metody pracy z rodziną”, która odbędzie się w dniu 21 czerwca 2012 roku o godz. 10:30
w sali konferencyjnej w Bursie Szkolnej ul. Sikorskiego 5a w Ełku.

 Tematyka spotkania będzie poświęcona   budowaniu systemu  wspierania  rodziny i pieczy zastępczej oraz nowych rozwiązań ustawowych, w szczególności pracy asystenta rodzinnego
z  rodzinami przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji  opiekuńczo-wychowawczej.

 Przedstawiona będzie prezentacja pracy asystentów rodzinnych na przykładzie  realizowanego projektu  „Akademia Rodziny” model lokalnego systemu reintegracji społecznej na terenach wiejskich w Gminie Ełk, Kalinowo oraz  Prostki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.  

 Konferencja jest skierowana do przedstawicieli podmiotów realizujących działania
na rzecz rodzin m.in. przedstawicieli władz, przedstawicieli  GOPS/MOPS/PCPR,  pedagogów, kuratorów, psychologów, pracowników socjalnych, pracowników placówek wsparcia dziennego, rodzin zastępczych,  przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych.

 Udział w konferencji jest nieodpłatny. Organizatorzy nie zwracają kosztów podróży.
Liczba uczestników ograniczona. Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu pisemnie na załączonym formularzu na adres  GOPS w Ełku
(ul. Słowackiego 15B) lub faxem (87-610-06-00) do dnia 19 czerwca 2012r.

 

 

Podobne wpisy

OGŁOSZENIE- nabór na As... Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalinowie Ul. Osiedlowa 2 19-314 Kalinowo Tel./Fax 87 629 89 60 Poszukuje kandydatów na Asystenta rodziny Rodzaj umowy: umowa o pracę Termin zatrudnienia:
Formularze niezbędne do ... –  ANKIETA REKRUTACYJNA –  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY –  Deklaracja_BO – OSWIADCZENIE o fotografowaniu 97 – Oświadczenia  –REGULAMIN UCZESTNICTWA I REKRUTACJI    
OGŁOSZENIE W DNIU  05.06.2015r. GMINNY  OŚRODEK  POMOCY  SPOŁECZNEJ W  KALINOWIE BĘDZIE  NIECZYNNY
OGŁOSZENIE W   DNIU   04.05.2012R.  GMINNY  OŚRODEK  POMOCY  SPOŁECZNEJ  W  KALINOWIE BĘDZIE   NIECZYNNY
INFORMACJA – jak zo... Zostań partnerem Karty Dużej Rodziny! Zapraszamy firmy i instytucje do włączenia się do ogólnopolskiego programu Karta Dużej Rodziny.  Do współpracy zapraszamy podmioty niezależnie od sektora, czy wielkości. Warunkiem
ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ: ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ: Formularz ofertowy (zał. nr 1); Oświadczenie o spełnianiu warunków w postępowaniu (zał. nr 2 i 3); wykaz osَb, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca