Konferencja ,,Asysta rodzinna-innowacyjne metody pracy z rodziną”

Projekt „Akademia Rodziny” model lokalnego systemu reintegracji społecznej na terenach wiejskich

Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie  wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej,

Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013

Ełk, 06.06.2012r.

Szanowni Państwo

Serdecznie zapraszamy na konferencję pt. „Asysta rodzinna – innowacyjne metody pracy z rodziną”, która odbędzie się w dniu 21 czerwca 2012 roku o godz. 10:30
w sali konferencyjnej w Bursie Szkolnej ul. Sikorskiego 5a w Ełku.

 Tematyka spotkania będzie poświęcona   budowaniu systemu  wspierania  rodziny i pieczy zastępczej oraz nowych rozwiązań ustawowych, w szczególności pracy asystenta rodzinnego
z  rodzinami przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji  opiekuńczo-wychowawczej.

 Przedstawiona będzie prezentacja pracy asystentów rodzinnych na przykładzie  realizowanego projektu  „Akademia Rodziny” model lokalnego systemu reintegracji społecznej na terenach wiejskich w Gminie Ełk, Kalinowo oraz  Prostki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.  

 Konferencja jest skierowana do przedstawicieli podmiotów realizujących działania
na rzecz rodzin m.in. przedstawicieli władz, przedstawicieli  GOPS/MOPS/PCPR,  pedagogów, kuratorów, psychologów, pracowników socjalnych, pracowników placówek wsparcia dziennego, rodzin zastępczych,  przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych.

 Udział w konferencji jest nieodpłatny. Organizatorzy nie zwracają kosztów podróży.
Liczba uczestników ograniczona. Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu pisemnie na załączonym formularzu na adres  GOPS w Ełku
(ul. Słowackiego 15B) lub faxem (87-610-06-00) do dnia 19 czerwca 2012r.

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Podobne wpisy

ŻYCZENIA WIELKANOCNE                          Zdrowych i pogodnych Świąt  Wielkanocnych           Obfitości na świątecznym stole             Smacznego jajka oraz wiosennego               Nastroju w rodzinnym gronie Życzy         Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Ewa
„AKTYWNOŚĆ MOJĄ SZAN... W dniu  16.12.2013r.    w Restauracji Kalinka odbyło się spotkanie podsumowujące dla uczestników projektu systemowego ,,Aktywność  Moją  Szansą” , którego celem był wzrost aktywności społecznej , zawodowej, edukacyjnej
INFORMACJA Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Od końca 2014 r. w Polsce realizowany jest Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ). Program współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu
Polityka Cookies („cias... 1. Podczas przebywania i korzystania ze stron Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kalinowie znajdującej się pod adresem www.gops.org.pl w komputerze użytkownika zapisywane są pliki cookies czyli tzw.
Konferencja ,,Asysta rodz... Projekt „Akademia Rodziny” model lokalnego systemu reintegracji społecznej na terenach wiejskich Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie  wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1
„ AKTYWNOŚĆ MOJĄ S... W dniu 24.09.2011r. w Restauracji Kalinka w Kalinowie odbył się dzień otwarty projektu „Aktywność Moją Szansą’. Grupa 47 uczestników  prezentowała na wystawie swoje prace wykonane w ramach