Koronawirus

W dniu 12 marca Wójt Gminy Kalinowo – Andrzej Bezdziecki wydał zarządzenie w sprawie wprowadzenia prewencyjnych zasad związanych ze stwierdzonymi przypadkami koronawirusa COVID-19 na terenie Rzeczpospolitej Polskiej obowiązujących na terenie Gminy Kalinowo. 

Zgodnie z nim na terenie Gminy Kalinowo zaleca się odwołanie i czasowe zaprzestanie organizowania wydarzeń społecznych, kulturalnych, sportowych oraz o innym charakterze, gdzie przewidywane jest gromadzenie się w jednym miejscu wielu uczestników.

Wójt Gminy Kalinowo zobowiązał wszystkie jednostki organizacyjne, świetlice wiejskie Gminy Kalinowo do odwołania imprez oraz innych wydarzeń społecznych, kulturalno-rozrywkowych, sportowych, jak również o innym charakterze, gdzie przewidywane jest gromadzenie się w jednym miejscu wielu uczestników oraz do odwołania dodatkowych zajęć edukacyjnych, kulturalno-rozrywkowych, sportowych oraz o innym charakterze. 

W celu załatwienia wszelkich spraw urzędowych Mieszkańcom Gminy Kalinowo zaleca się:

– korzystanie z kontaktu telefonicznego lub drogą elektroniczną,

– dokonywanie płatności elektronicznych,

– korzystanie z drogi korespondencyjnej.

Numery bezpośrednie telefonów do pracowników Urzędu Gminy Kalinowo dostępne są na stronie BIP pod adresem: http://bip.kalinowo.pl/public/?id=165217

Numer bezpośredni telefonu (fax) do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kalinowie 87 629 89 60

Zarządzenie nr 17.2020 z dnia 12 marca 2020 r. – w sprawie wprowadzenia prewencyjnych zasad związanych ze stwierdzonymi przypadkami koronawirusa COVID-19 na terenie Rzeczpospolitej Polskiej obowiązujących na terenie Gminy Kalinowo.

Similar Articles

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOK... Trwają zajęcia w ramach Programu Aktywności Lokalnej. Zorganizowano już warsztaty integracyjne, w trakcie których  zintegrowano grupę oraz wyznaczono normy pracy w grupie. W ramach działań o charakterze
,,Aktywność Moją Szans... W ramach projektu ,, Aktywność Moją Szansą” w dniu     16.07.2014r.  odbyły się warsztaty wyjazdowe dla 50 uczestników projektu do Spółdzielni Socjalnej w Prostkach. Program obejmował poznanie funkcjonowanie
Ośrodek pomocy pokrzywdz...
OGŁOSZENIE GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KALINOWIE REALIZUJE OD 01.01.2014r. DO 31.12.2014r. PROJEKT ,, AKTYWNOŚC  MOJĄ SZANSĄ ” W RAMACH PRIORYTETU VII, DZIAŁANIE 7.1, PODDZIAŁANIE 7.1.1, PROGRAMU OPERACYJNEGO
Zamówienie na usługi sz... Kalinowo: Usługi szkoleniowe i działania o charakterze środowiskowym w ramach projektu AKTYWNOŚĆ MOJĄ SZANSĄ realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalinowie Numer ogłoszenia: 148928 – 2011;
Sprawozdanie finansowe Gm... Sprawozdanie Finansowe Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kalinowie za 2018r. na które składają się: bilans rachunek zysków i strat zestawienie zmian w funduszu jednostki informacja dodatkowa sporządzone