Nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej “Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1416,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-pn-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2023

dotyczy: Ogłoszenia o naborze wniosków na realizację programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja
2023


Warmińsko- Mazurski Urząd Wojewódzki przejmie informuję, że na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, pojawiła się informacja o uruchomieniu programu „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2023,
finansowanego z Funduszu Solidarnościowego. Poniżej link bezpośredni:
https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1418,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-
rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-edycja-2023

Ponadto, ogłoszenia o naborze wniosków w ramach ww. programów zamieszczone zostaną
w najbliższym możliwym terminie na stronie internetowej Warmińsko – Mazurskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Olsztynie https://www.gov.pl/web/uw-warminsko-mazurski w zakładce polityka
społeczna, w zakładce programy rządowe i resortowe, w zakładce Fundusz Solidarnościowy oraz w BIP.

Możesz również polubić…