OGŁOSZENIE

 

W związku z realizacją zadań wynikających z rządowego wsparcia rodzin wielodzietnych wprowadzonego na podstawie uchwały nr 85 Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014r. w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych

informujemy o możliwości przystąpienia do programu partnerów, którzy będą podejmować działania na rzecz rodzin wielodzietnych, w szczególności poprzez przyznawanie tym rodzinom szczególnych uprawnień, w tym wprowadzenie zniżek w opłatach za oferowane przez Państwa towary lub świadczone przez Państwa usługi.

Przystąpienie do Programu i uczestnictwo odbywa się na koszt i w ramach środków własnych Partnera. Podmioty, które przystąpią do programu i w których zostaną przyznane rodzinom wielodzietnym uprawnienia, będą mogły posługiwać się , w szczególności w materiałach reklamowych oraz informacyjnych ,,Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny” Inne korzyści płynące z przystąpienia do programu to:

– współtworzenie pierwszego ogólnopolskiego programu skierowanego do dużych rodzin,
-Karta Dużej Rodziny pomoże firmie zbudować długotrwałe relacje z klientami,
-zwiększenie rozpoznawalności i zainteresowania ofertą firmy lub instytucji,
-uczestnictwo w programie to element prowadzenia biznesu odpowiedzialnego społecznie.

Przystąpienie do programu podmiotów o zasięgu lokalnym będzie następowało na podstawie umowy zawartej z Wojewodą Warmińsko- Mazurskim.

Wszelkie niezbędne informacje dostępne są na stronie internetowej WWW.uw.olsztyn.pl- w zakładce Polityka Społeczna oraz na WWW.rodzina.gov.pl

Similar Articles

Pomoc społeczna Pomoc społeczna umożliwia przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych tym, którzy nie są w stanie sami ich pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Pomoc społeczna wspiera ich w
OGŁOSZENIE WNIOSKI  O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO BĘDĄ  PRZYJMOWANE OD DNIA  01.08 2011R. W związku z tym, że na nowy okres zasiłkowy 2011/2012 będą zakładane nowe
Zapytanie ofertowe Zapytanie ofertowe Nr sprawy 3.2013 1.  Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalinowie zaprasza do złożenia     oferty na: wykonanie, dostawę i montaż szafy biurowej   2.  
Aktywność Moją Szansą... GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KALINOWIE PRZYPOMINA O REALIZACJI OD 01.01.2013r. DO 31.12.2013r. PROJEKTU ,, AKTYWNOŚC  MOJĄ SZANSĄ ” W RAMACH PRIORYTETU VII, DZIAŁANIE 7.1, PODDZIAŁANIE 7.1.1, PROGRAMU
Warsztaty o przeciwdzia... Caritas Diecezji Ełckiej informuje, że w dniu 9 grudnia zostaną przeprowadzone warsztaty w ramach Działań Towarzyszących PO PŻ 2014-2020. Skierowane są one do osób korzystających z produktów
e-mail: gops-kalinowo@elknet.pl