OGŁOSZENIE

 

W związku z realizacją zadań wynikających z rządowego wsparcia rodzin wielodzietnych wprowadzonego na podstawie uchwały nr 85 Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014r. w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych

informujemy o możliwości przystąpienia do programu partnerów, którzy będą podejmować działania na rzecz rodzin wielodzietnych, w szczególności poprzez przyznawanie tym rodzinom szczególnych uprawnień, w tym wprowadzenie zniżek w opłatach za oferowane przez Państwa towary lub świadczone przez Państwa usługi.

Przystąpienie do Programu i uczestnictwo odbywa się na koszt i w ramach środków własnych Partnera. Podmioty, które przystąpią do programu i w których zostaną przyznane rodzinom wielodzietnym uprawnienia, będą mogły posługiwać się , w szczególności w materiałach reklamowych oraz informacyjnych ,,Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny” Inne korzyści płynące z przystąpienia do programu to:

– współtworzenie pierwszego ogólnopolskiego programu skierowanego do dużych rodzin,
-Karta Dużej Rodziny pomoże firmie zbudować długotrwałe relacje z klientami,
-zwiększenie rozpoznawalności i zainteresowania ofertą firmy lub instytucji,
-uczestnictwo w programie to element prowadzenia biznesu odpowiedzialnego społecznie.

Przystąpienie do programu podmiotów o zasięgu lokalnym będzie następowało na podstawie umowy zawartej z Wojewodą Warmińsko- Mazurskim.

Wszelkie niezbędne informacje dostępne są na stronie internetowej WWW.uw.olsztyn.pl- w zakładce Polityka Społeczna oraz na WWW.rodzina.gov.pl

Print Friendly, PDF & Email

Podobne wpisy

,,AKTYWNOŚĆ MOJĄ SZANS... W dniu 08.08.2014r. w ramach projektu ,,Aktywność Moją Szansą” realizowanego przez tutejszy Ośrodek odbyły się praktyczne warsztaty wyjazdowe dla rodziców i ich dzieci: zwierzęta, zabawy , quizy
ZAPYTANIA OFERTOWE w rama...                                                                                                                     Kalinowo, dn. 17.08.2012r.   Zapytanie ofertowe          Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalinowie  zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na opracowanie i wykonanie roll up-
Warsztaty wyjazdowe w ram... W ramach projektu ,, Aktywność Moją Szansą” w dniu  24.09.2013r. odbyły się warsztaty wyjazdowe edukacyjno- integracyjne do Ekomuzeum  dla 50 uczestników projektu. Wyjazd skierowany był na edukację,
Baza instytucji i placów... Chcąc zobaczyć bazę placówek proszę skopiować plik z poniższego linku na komputer: Baza instytucji i placówek
ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W KO... Projekt „Akademia Rodziny” model lokalnego systemu reintegracji społecznej na terenach wiejskich Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie  wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1
WIELKA AKCJA W EŁKU !... Szanowni Państwo   W Polsce co godzinę ktoś dowiaduje się, że ma białaczkę, czyli nowotwór krwi. W naszym regionie ostra białaczka szpikowa diagnozowana jest u ponad 40