OGŁOSZENIE

 

W związku z realizacją zadań wynikających z rządowego wsparcia rodzin wielodzietnych wprowadzonego na podstawie uchwały nr 85 Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014r. w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych

informujemy o możliwości przystąpienia do programu partnerów, którzy będą podejmować działania na rzecz rodzin wielodzietnych, w szczególności poprzez przyznawanie tym rodzinom szczególnych uprawnień, w tym wprowadzenie zniżek w opłatach za oferowane przez Państwa towary lub świadczone przez Państwa usługi.

Przystąpienie do Programu i uczestnictwo odbywa się na koszt i w ramach środków własnych Partnera. Podmioty, które przystąpią do programu i w których zostaną przyznane rodzinom wielodzietnym uprawnienia, będą mogły posługiwać się , w szczególności w materiałach reklamowych oraz informacyjnych ,,Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny” Inne korzyści płynące z przystąpienia do programu to:

– współtworzenie pierwszego ogólnopolskiego programu skierowanego do dużych rodzin,
-Karta Dużej Rodziny pomoże firmie zbudować długotrwałe relacje z klientami,
-zwiększenie rozpoznawalności i zainteresowania ofertą firmy lub instytucji,
-uczestnictwo w programie to element prowadzenia biznesu odpowiedzialnego społecznie.

Przystąpienie do programu podmiotów o zasięgu lokalnym będzie następowało na podstawie umowy zawartej z Wojewodą Warmińsko- Mazurskim.

Wszelkie niezbędne informacje dostępne są na stronie internetowej WWW.uw.olsztyn.pl- w zakładce Polityka Społeczna oraz na WWW.rodzina.gov.pl

Print Friendly, PDF & Email

Podobne wpisy

ZAPYTANIE OFERTOWE                                                                                                              Kalinowo, dn.24.12.2014   Zapytanie ofertowe   I. Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalinowie, ul Osiedlowa 2, 19-314 Kalinowo tel.87 629 89 60. II.
„Reintegracja ̵... Szanowni Państwo,   w związku z realizacją nowego projektu ,,Reintegracja – aktywizacja!” nr Projektu: RPWM.11.01.01-28-0031/17, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Informacja z wyboru ofert...   W wyniku zakończenia procedury  wyboru oferty  na  wykonanie usługi cateringowej: organizacja spotkania  integracyjnego ( czas realizacji IV/V 2014) oraz podsumowującego( czas realizacji  XI 2014)  została  wybrana
INFORMACJA – jak zo... Zostań partnerem Karty Dużej Rodziny! Zapraszamy firmy i instytucje do włączenia się do ogólnopolskiego programu Karta Dużej Rodziny.  Do współpracy zapraszamy podmioty niezależnie od sektora, czy wielkości. Warunkiem
ZAPYTANIE OFERTOWE Zapytanie ofertowe Nr sprawy 5  /2013   1.  Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalinowie zaprasza do złożenia     oferty na: wykonanie usługi cateringowej: organizacja spotkania podsumowującego
Informacja o naborze na s... Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalinowie zawiadamia o wyniku postępowania prowadzonego w trybie naboru na stanowisko: Asystent rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kalinowie   Informuje,