OGŁOSZENIE

 

W związku z realizacją zadań wynikających z rządowego wsparcia rodzin wielodzietnych wprowadzonego na podstawie uchwały nr 85 Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014r. w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych

informujemy o możliwości przystąpienia do programu partnerów, którzy będą podejmować działania na rzecz rodzin wielodzietnych, w szczególności poprzez przyznawanie tym rodzinom szczególnych uprawnień, w tym wprowadzenie zniżek w opłatach za oferowane przez Państwa towary lub świadczone przez Państwa usługi.

Przystąpienie do Programu i uczestnictwo odbywa się na koszt i w ramach środków własnych Partnera. Podmioty, które przystąpią do programu i w których zostaną przyznane rodzinom wielodzietnym uprawnienia, będą mogły posługiwać się , w szczególności w materiałach reklamowych oraz informacyjnych ,,Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny” Inne korzyści płynące z przystąpienia do programu to:

– współtworzenie pierwszego ogólnopolskiego programu skierowanego do dużych rodzin,
-Karta Dużej Rodziny pomoże firmie zbudować długotrwałe relacje z klientami,
-zwiększenie rozpoznawalności i zainteresowania ofertą firmy lub instytucji,
-uczestnictwo w programie to element prowadzenia biznesu odpowiedzialnego społecznie.

Przystąpienie do programu podmiotów o zasięgu lokalnym będzie następowało na podstawie umowy zawartej z Wojewodą Warmińsko- Mazurskim.

Wszelkie niezbędne informacje dostępne są na stronie internetowej WWW.uw.olsztyn.pl- w zakładce Polityka Społeczna oraz na WWW.rodzina.gov.pl

Podobne wpisy

OGŁOSZENIE GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KALINOWIE PRZYPOMINA O REALIZACJI OD 01.01.2012r. DO 31.12.2012r. PROJEKTU ,, AKTYWNOŚC  MOJĄ SZANSĄ ” W RAMACH PRIORYTETU VII, DZIAŁANIE 7.1, PODDZIAŁANIE 7.1.1, PROGRAMU
Caritas Podprogram 2016 już na nami 30 czerwca 2017 r wolontariusze i pracownicy Caritas w 25 diecezjach w Polsce wydali osobom potrzebującym ostatnie paczki w ramach Programu Operacyjnego
ZAPROSZENIE   ZAPROSZENIE Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalinowie pragnie zaprosić  osoby biorące udział w tegorocznym projekcie ,,Aktywność moją szansą” na spotkanie podsumowujące , które odbędzie się w
ZAPYTANIE OFERTOWE                                                                                                               Kalinowo, dn.07.09.2012   Zapytanie ofertowe     I. Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalinowie, ul Osiedlowa 2, 19-314 Kalinowo tel.87 629 89 60. II.
Zapytanie ofertowe na opr... Zapytanie ofertowe Nr sprawy  4 /2013   1.  Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalinowie zaprasza do złożenia     oferty na: Opracowanie materiałów promocyjnych: wykonanie projektu plakatów,
,, AKTYWNOŚĆ MOJĄ SZ... W ramach projektu ,, Aktywność Moją Szansą” wśród 31 osobowej  grupy objętej  kontraktami socjalnymi odbył się kurs z rękodzieła. Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem. W trakcie trwania