Ośrodki Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem


W związku z dokonanym w 2021 r. przez Ministerstwo Sprawiedliwości wyborem oferty Stowarzyszenia Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT ukierunkowanej na pomoc osobom pokrzywdzonym i świadkom przestępstw, zgodnie
§ 8 ust. 5 zawartej z Ministerstwem Sprawiedliwości umowy, informujemy Państwa o świadczonej z Funduszu Sprawiedliwości pomocy.
Świadczona przez nas pomoc udzielana jest poprzez prowadzenie Okręgowego Ośrodka Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Suwałkach oraz w Lokalnych Punktach Pomocy, które znajdują się na terenie Augustowa, Ełku i Olecka.
Ośrodki Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem zapewniają:


-pomoc prawną*,
-pomoc psychologiczną*,
-pomoc w rozwiązywaniu konfliktów przez mediację**,
-pomoc tłumacza języka obcego i języka migowego**,
-wsparcie doradcy zawodowego,
-pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych oraz wyrobów medycznych, niezbędnych w procesie leczniczym,
-pokrywanie kosztów zakupu żywności lub bonów żywnościowych,
-pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej,
-finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych za lokal mieszkalny,
-pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia;
-pokrywanie kosztów związanych z edukacją ogólnokształcącą i zawodową, także na zasadach indywidualnego kształcenia,
-pokrywanie kosztów szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe,
-finansowanie kosztów wyjazdów zorganizowanych dla małoletnich,
-finansowanie kosztów wyjazdu osoby uprawnionej wraz z małoletnim, nad którym sprawuje pieczę, oraz małoletniego wraz z opiekunem,
-finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu związanych z uzyskiwaniem świadczeń i regulowaniem spraw związanych z uzyskiwaniem pomocy,
-pokrywanie kosztów zakupu sprzętu i wyposażenia,
-finansowania kosztów usługi dostosowania lokalu mieszkalnego do potrzeb osoby pokrzywdzonej;
-finansowanie robót budowlanych dla osoby pokrzywdzonej,
-pokrywanie kosztów zakupu wartości niematerialnych i prawnych,
-pomoc opiekuna pokrzywdzonego.

*Pomoc prawna i psychologiczna udzielana jest po wcześniejszym umówieniu wizyty.

** Pomoc tłumacza j. obcego, tłumacza migowego oraz mediatora organizowana jest po wcześniejszym zgłoszeniu zapotrzebowania.

  1. OKRĘGOWY OŚRODEK POMOCY POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM W SUWAŁKACH

Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT
16-400 Suwałki
ul. Noniewicza 91

kom. 883 240 678

e-mail: pokrzywdzeni@pryzmat.org.pl

Doradca ds. osób pokrzywdzonych:
Poniedziałek: 13.00-20.00
Wtorek: 09.00-16.00
Środa: 09.00-16.00
Czwartek: 08.00-15.00
Piątek: 08.00-15.00
Sobota: 07.00-12.00

  1. LOKALNY PUNKT POMOCY POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM W AUGUSTOWIE

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. 3 Maja 60
16-300 Augustów


kom. 518 213 709

e-mail: pokrzywdzeni.augustow@pryzmat.org.pl

Doradca ds. osób pokrzywdzonych:
Wtorek: 15.00-20.00
Czwartek: 15.00-20.00

  1. LOKALNY PUNKT POMOCY POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM W EŁKU

Ełckie Centrum rewitalizacji Społecznej STAJNIA
ul. Kościuszki 27A
19-300 Ełk

kom. 518 213 707

e-mail: pokrzywdzeni.elk@pryzmat.org.pl

Doradca ds. osób pokrzywdzonych:
Wtorek: 15.00-20.00
Czwartek: 15.00-20.00

  1. LOKALNY PUNKT POMOCY POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM W OLECKU

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Kolejowa 31
19-400 Olecko

kom. 518 212 773
e-mail: pokrzywdzeni.olecko@pryzmat.org.pl

Doradca ds. osób pokrzywdzonych:
Wtorek: 15.00-20.00
Środa: 15.00-20.00

Możesz również polubić…