Projekt ,,Aktywność Moją Szansą” 2013r.

W dniu 07.06.2013r. odbyło się w Gminnym Ośrodku Kultury w Kalinowie spotkanie promocyjno- informacyjne dotyczące  projektu systemowego ,,Aktywność Moją Szansą” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalinowie w ramach Priorytetu VII, Działania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Na spotkaniu zostały przedstawione planowane działania w ramach projektu:

DZIAŁANIA W PROJEKCIE SYSTEMOWYM „AKTYWNOŚĆ MOJĄ SZANSĄ” W ROKU 2013

 

      BO- Beneficjent Ostateczny, uczestnik projektu

       AI – Aktywna Integracja, działania w projekcie

 

I. INSTRUMENTY AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ:

1. Warsztaty kompetencji psychospołecznych dla 21 BO – 2 grupy x 36h (72h). Program obejmuje: zajęcia motywacyjne i aktywizacyjne, asertywność komunikacja, rozwiązywanie konfliktów, stres, autoprezentacja (VI, VIII 2013)

2.Warsztat zarządzania budżetem domowym dla 21 BO- 2 grupy x 18h (36h). Program obejmuje: analiza potrzeb, planowanie wydatków, sposoby oszczędzania, zagrożenia kredytowe (VII-VIII 2013)

3.Warsztat przemoc stop dla 21 BO- 2 grupy x 18h (36h).Program obejmuje: procedurę Niebieskiej Karty, definicje przemocy, instytucje udzielające pomocy ofiarom przemocy, praktyczne ćwiczenia z samoobrony, (VIII, IX 2013)

4.Warsztat gotowania dla 21 BO 2 grupy x 66h ( 132h). Program obejmuje: planowanie zakupów, ekonomiczne przygotowywanie  posiłków, zdrowe odżywianie, estetyka przygotowania .i podawania posiłków, które mogą stać się inspiracją do rozwoju zawodowego (VII-X 2013)

5. Warsztaty umiejętności wychowawczych dla 21 BO- 2 grupy x 54h (108h).Program obejmuje: planowanie rodziny, rozwiązywanie  konfliktów, prawidłowe relacje rodzic-dziecko, podział obowiązków, które mogą przyczynić się do poprawy sytuacji rodzinnych (VII- XI 2013)

Praktyczne warsztaty wyjazdowe dla rodziców i ich dzieci (1 rodzic + 1 dziecko) zwierzęta, quizy i zabawy na temat zwierząt połączone z praktycznym wykorzystaniem umiejętności wychowawczych nabytych podczas warsztatów. Cel: wzmocnienie więzi rodzic-dziecko, utrwalenie umiejętności nabytych podczas warsztatów umiejętności wychowawczych które w perspektywie mogą  przyczynić się do poprawy relacji w rodzinie i prawidłowego funkcjonowania w środowisku (21 BO + 21 otoczenie, transport, catering, bilety wstępu, NW).

 II. INSTRUMENTY AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

1. Warsztaty doradztwa zawodowego (21 BO AI)- 2 grupy 2x 18h (36h).Program obejmuje: opracowywanie dokumentów aplikacyjnych, (CV, list motywacyjny, podanie), rozmowa kwalifikacyjna, metody aktywnego poszukiwania pracy (VI, 2013)

III. INSTRUMENT AKTYWIZACJI EDUKACYJNEJ:

1. Szkolenie z rękodzieła dla 21 BO – 2 grupy x 54h(108h)Program obejmuje: wykorzystanie zasobów własnych do podniesienia jakości życia w obszarze estetyki, rozbudzenia zainteresowań i umiejętności które mogą stać się inspiracją do rozwoju zawodowego (VII-X 2013)

2.warsztaty wyjazdowe do spółdzielni socjalnej dla 21 BO (transport, catering, bilety wstępu, NW). Program wyjazdu obejmuje: poznanie funkcjonowania spółdzielni socjalnej, rozbudzenie zainteresowań i umiejętności interpersonalnych w grupie ( X 2013)

3. Warsztaty wyjazdowe edukacyjno- integracyjny do Ekomuzeum dla 21 BO ( 21 BO -2013)(transport, catering, bilety wstępu, NW) . Wyjazd skierowany jest na edukacje, integrację BO poprzez umożliwienie skorzystania z dóbr ekonomii społecznej .

 IV. INSTRUMENT AKTYWIZACJI ZDROWOTNEJ

1.Grupowa terapia psychologiczna dla 21 BO – 2 grupy x 18h (36h).Program obejmuje: definiowanie i wspólne rozwiązywanie problemów BO, praca pod nadzorem psychologa (X-XII 2013)

W ramach działań aktywnej  integracji przewiduje się wsparcie towarzyszące: ubezpieczenie . NW, materiały szkoleniowe, catering, gops będzie opłacał składki na ub. zdrowotne. jeżeli nie przysługuje dla BO z innego tytułu, zasiłki celowe na dojazdy.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie złożyły wstępne deklaracje.

projekt 2013 005 projekt 2013 001 projekt 2013 003

projekt 2013 004 

 

Podobne wpisy

Pomoc społeczna Pomoc społeczna umożliwia przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych tym, którzy nie są w stanie sami ich pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Pomoc społeczna wspiera ich w
ZAPROSZENIE   Zaproszenie  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalinowie serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych działalnością ośrodka na Dzień Otwarty Projektu ,,Aktywność Moją Szansą” w WDK w Pisanicy dnia 30.09.2012r.
,,Aktywność Moją Szan... W ramach projektu ,, Aktywność Moją Szansą” w dniu     15.10.2013r.  odbyły się warsztaty wyjazdowe dla 50 uczestników projektu do Spółdzielni Socjalnej w Prostkach. Program obejmował poznanie funkcjonowanie
„ AKTYWNOŚĆ MOJĄ S... W dniu 24.09.2011r. w Restauracji Kalinka w Kalinowie odbył się dzień otwarty projektu „Aktywność Moją Szansą’. Grupa 47 uczestników  prezentowała na wystawie swoje prace wykonane w ramach
,,Aktywność Moją Szans... W ramach projektu ,, Aktywność Moją Szansą” w dniu     16.07.2014r.  odbyły się warsztaty wyjazdowe dla 50 uczestników projektu do Spółdzielni Socjalnej w Prostkach. Program obejmował poznanie funkcjonowanie
Informacja z wyboru zgło... Informacja z wyboru zgłoszonych ofert na stanowisko: Specjalisty ds. zamówień publicznych na rzecz realizacji Projektu „Aktywność moją szansą” 1. Rodzaj umowy:umowa zlecenia (30 godzin) 2. Ogłoszenie:specjalista ds.