Projekt Galopada zdrowia

Bezpłatne   zajęcia z hipoterapii i terapeutycznej jazdy konnej w ramach projektu „Galopada zdrowia” realizowanego przez Stowarzyszenie „Razem Łatwiej” z siedziba w Ełku  we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Ełku, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kalinowie oraz Stowarzyszeniem Aktywnych Przyjaciół Rubikon.

Projekt jest sfinansowany ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Okres realizacji: 01.05.2016 r. – 31.10.2016 r.
Adresaci: 15 osób (bez względu na wiek, płeć zamieszkałe w Ełku lub powiecie ełckim).

Niniejszy projekt zakłada:
– propagowanie zdrowego stylu życia, profilaktyki wad postawy i nadwagi;
– wskazanie uczestnikom projektu możliwości korzystania z nieodpłatnych zajęć terapeutycznych (hipoterapii, terapeutycznej jazdy konnej);
– organizacja cyklicznych zajęć z hipoterapii oraz terapeutycznej jazdy konnej dla 15 osób,
w tym chorych i niepełnosprawnych;
– informowanie i upowszechnianie o realizowanym zadaniu m.in. na stronach internetowych;
– rozwój wysokiej jakość usług terapeutycznych i rzetelność ich wykonania;
– zorganizowanie spotkań integracyjnych (organizacyjne i podsumowujące projekt);
– rozwój metod  i form propagowania zdrowego stylu życia łączących przedstawicieli różnych sektorów i podmiotów (organizacji pozarządowych i jednostki samorządu terytorialnego);
– integrację odbiorców projektu i ich rodzin;
– możliwość skorzystania przez uczestników  projektu z zajęć, gdzie będą mogli aktywnie i różnorodnie spędzić czas wolny, a także  będą mieli możliwość poprawy sprawności fizycznej oraz zmniejszania skutków zaburzeń sensorycznych.

Osoby zainteresowane, zapraszamy do siedziby MOPS Ełk ul. Piłsudskiego 8, (parter, pokój  nr 4).

Szczegóły udzielają pracownicy MOPS Ełku, ul. Piłsudskiego 8, tel. 87 732 67 18, lub  87 732 67 23.
Osoby do kontaktu: Pani Ewa Sokołowska, Daria Wasilewska.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie winne złożyć deklarację udziału.

pismo_spotkanie_organizacyjne_galopada zdrowia
deklaracja_galopada_zdrowia

Print Friendly, PDF & Email

Podobne wpisy

Warsztaty w ramach projek... W ramach projektu realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalinowie ,,Aktywność Moją Szansą” dla uczestników biorących w nim udział  odbyły się szkolenia z rękodzieła . Program
OGŁOSZENIE O WYNIKACH ... Do rekrutacji zastosowano następujące metody naboru:: 1. otwarty nabór ogłoszony został na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kalinowie  www.gops.org.pl oraz na tablicy ogłoszeń. 2.dokumenty można było
OGŁOSZENIE Fundusz   Alimentacyjny    Wnioski  na nowy okres zasiłkowy 2013/2014 (trwający od 01 października 2013r. do 30 września 2014r.) O ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego będą przyjmowane
,,Aktywność Moją Sza... W dniu 24.02.2014r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Kalinowie odbyło się spotkanie dotyczące realizacji projektu systemowego ,, Aktywność Moją Szansą” . W trakcie spotkania przedstawiono cele i
OGŁOSZENIE- EŁCKIE TARG... V EŁCKIE TARGI PRACY – 18 CZERWCA 2015 Młodzieżowe Centrum Kariery Ochotniczych Hufców Pracy w Ełku zapraszają uczniów szkół ponadgimnazjalnych, absolwentów, studentów, osoby bezrobotne oraz poszukujące pracy
Zaproszenie na spotkanie ...   Zaproszenie  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalinowie pragnie zaprosić Panią/Pana …………………………………………………. na spotkanie integracyjne  w ramach  projektu „Aktywność moją szansą”, które odbędzie się w Gminnym Ośrodku