Projekt Galopada zdrowia

Bezpłatne   zajęcia z hipoterapii i terapeutycznej jazdy konnej w ramach projektu „Galopada zdrowia” realizowanego przez Stowarzyszenie „Razem Łatwiej” z siedziba w Ełku  we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Ełku, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kalinowie oraz Stowarzyszeniem Aktywnych Przyjaciół Rubikon.

Projekt jest sfinansowany ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Okres realizacji: 01.05.2016 r. – 31.10.2016 r.
Adresaci: 15 osób (bez względu na wiek, płeć zamieszkałe w Ełku lub powiecie ełckim).

Niniejszy projekt zakłada:
– propagowanie zdrowego stylu życia, profilaktyki wad postawy i nadwagi;
– wskazanie uczestnikom projektu możliwości korzystania z nieodpłatnych zajęć terapeutycznych (hipoterapii, terapeutycznej jazdy konnej);
– organizacja cyklicznych zajęć z hipoterapii oraz terapeutycznej jazdy konnej dla 15 osób,
w tym chorych i niepełnosprawnych;
– informowanie i upowszechnianie o realizowanym zadaniu m.in. na stronach internetowych;
– rozwój wysokiej jakość usług terapeutycznych i rzetelność ich wykonania;
– zorganizowanie spotkań integracyjnych (organizacyjne i podsumowujące projekt);
– rozwój metod  i form propagowania zdrowego stylu życia łączących przedstawicieli różnych sektorów i podmiotów (organizacji pozarządowych i jednostki samorządu terytorialnego);
– integrację odbiorców projektu i ich rodzin;
– możliwość skorzystania przez uczestników  projektu z zajęć, gdzie będą mogli aktywnie i różnorodnie spędzić czas wolny, a także  będą mieli możliwość poprawy sprawności fizycznej oraz zmniejszania skutków zaburzeń sensorycznych.

Osoby zainteresowane, zapraszamy do siedziby MOPS Ełk ul. Piłsudskiego 8, (parter, pokój  nr 4).

Szczegóły udzielają pracownicy MOPS Ełku, ul. Piłsudskiego 8, tel. 87 732 67 18, lub  87 732 67 23.
Osoby do kontaktu: Pani Ewa Sokołowska, Daria Wasilewska.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie winne złożyć deklarację udziału.

pismo_spotkanie_organizacyjne_galopada zdrowia
deklaracja_galopada_zdrowia

Similar Articles

PIERWSZY KONTAKT OSÓB PO... Pierwszy kontakt osób pokrzywdzonych: Poradnia leczenia uzależnień i współuzależnień Ul. Wawelska 29/31 19-300 Ełk – osoby zainteresowane ( uzależnione lub współuzależnione) mogą zgłaszać się codziennie od 7.30
ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE „Podnieś rękę Boże Dziecię błogosław Ojczyznę miłą, w dobrych                                                   radach w dobrym bycie wspieraj jej siłę swą siłą”.   Wesołych Świąt!    Odrobiny ciepła dzięki ludzkiej
„AKTYWNOŚĆ MOJĄ SZ... W ramach projektu realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalinowie ,,Aktywność Moją Szansą” dla uczestników biorących w nim udział  odbyły się szkolenia z rękodzieła . Program
,,Aktywność Moją Sza... Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalinowie już po raz kolejny rozpoczął realizację projektu systemowego „Aktywność Moją Szansą”. Celem głównym projektu jest wzrost aktywności społecznej , zawodowej, edukacyjnej
PROGRAM AKTYWNOŚCI LO... W ramach działań o charakterze sportowym w dniu 18.08.2011r. odbył się wspólny wyjazd dla 16 osobowej grupy biorącej udział w Programie Aktywności Lokalnej  do Aquaparku w Mikołajkach.
OGŁOSZENIE GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KALINOWIE PRZYPOMINA O REALIZACJI OD 01.01.2012r. DO 31.12.2012r. PROJEKTU ,, AKTYWNOŚC  MOJĄ SZANSĄ ” W RAMACH PRIORYTETU VII, DZIAŁANIE 7.1, PODDZIAŁANIE 7.1.1, PROGRAMU