Kategoria: Projekty realizowane ze środków budżetu państwa

flaga polski

Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością – edycja 2024

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (albo orzeczenie równoważne). Dodatkowym założeniem jest, aby minimum 70 proc. uczestników Programu...