Kategoria: Przeciwdziałanie przemocy

Przemoc domowa

Przemoc domowa Przemoc domowa to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie, wykorzystujące przewagę fizyczną, psychiczną lub ekonomiczną, naruszające prawa lub dobra osobiste osoby doznającej przemocy domowej, w szczególności: – narażające tę osobę...

„#Rozmawiaj#Reaguj”

„#Rozmawiaj#Reaguj”

Kampania społeczna pt.: „#Rozmawiaj#Reaguj”, przygotowanej przez Państwową Komisję do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15. Celem akcji jest uwrażliwienie społeczeństwa na problem wykorzystania seksualnego małoletnich....

Przeciwdziałanie przemocy

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kalinowie działa Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Definicja zjawiska przemocy w rodzinie Przemoc to intencjonalne działanie lub zaniechanie jednej osoby wobec drugiej, które wykorzystując przewagę sił...