Kategoria: Przeciwdziałanie przemocy

„#Rozmawiaj#Reaguj”

„#Rozmawiaj#Reaguj”

Kampania społeczna pt.: „#Rozmawiaj#Reaguj”, przygotowanej przez Państwową Komisję do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15. Celem akcji jest uwrażliwienie społeczeństwa na problem wykorzystania seksualnego małoletnich....

Przeciwdziałanie przemocy

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kalinowie działa Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Definicja zjawiska przemocy w rodzinie Przemoc to intencjonalne działanie lub zaniechanie jednej osoby wobec drugiej, które wykorzystując przewagę sił...