Regulamin organizacyjny.

                                                                                                                                                    Załącznik do                                                                                                              Zarządzenia                                                                                                                Kierownika   Gminnego Ośrodka                                                                     Pomocy Społecznej w   Kalinowie z dnia 30.03.2012       REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ  W KALINOWIE Rozdział I Postanowienia Ogólne  § 1 Regulamin organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kalinowie zwany dalej „regulaminem” określa szczegółową strukturę organizacyjną Ośrodka, zakres czynności na poszczególnych stanowiskach pracy oraz […]

Zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kalinowie

Zarządzenie Nr 3/2012 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kalinowie z dnia  30 marca  2012   w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kalinowie Na podstawie § 14 Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kalinowie przyjętego Uchwalą Nr XII/84/12 Rady Gminy Kalinowo z dnia 28 lutego 2012 roku ( Dz. Urz. Województwa […]