Rejony pracowników socjalnych

Borzymy : Arleta Gutowska
Czyńcze: Marta Chorosz
Długie: Arleta Gutowska
Dorsze: Joanna Wiśniewska
Dudki: Marta Chorosz
Ginie: Arleta Gutowska
Golubie: Joanna Wiśniewska
Golubka: Joanna Wiśniewska
Grądzkie Ełckie: Marta Chorosz
Iwaśki: Joanna Wiśniewska
Jędrzejki: Arleta Gutowska
Kalinowo: Anna Jarząbska
Kile: Anna Jarząbska
Koleśniki: Anna Jarząbska
Kucze: Marta Chorosz
Kulesze: Arleta Gutowska
Krzyżewo: Arleta Gutowska
Laski Małe: Marta Chorosz
Laski Wielkie: Marta Chorosz
Lisewo: Marta Chorosz
Łoje: Marta Chorosz
Makosieje: Marta Chorosz
Marcinowo: Arleta Gutowska
Mazurowo: Marta Chorosz
Maże: Arleta Gutowska
Mikołajki: Joanna Wiśniewska
Milewo: Anna Jarząbska
Piętki: Arleta Gutowska
Pisanica: Joanna Wiśniewska
Prawdziska: Arleta Gutowska
Romanowo: Marta Chorosz
Romoty: Marta Chorosz
Ryczywół: Marta Chorosz
Skomętno Wielkie: Joanna Wiśniewska
Skrzypki: Marta Chorosz
Stacze: Marta Chorosz
Stare Cimochy: Anna Jarząbska
Stożne: Marta Chorosz
Sypitki: Marta Chorosz
Szczudły: Arleta Gutowska
Turowo: Anna Jarząbska
Wierzbowo: Anna Jarząbska
Wysokie: Arleta Gutowska
Zaborowo: Joanna Wiśniewska
Zanie: Anna Jarząbska
Zocie: Anna Jarząbska