Statut organizacyjny.
STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KALINOWIE

Dane ogłoszonego aktu : -rodzaj aktu                                                      Uchwała -numer aktu                                                     XII/84/12 -organ wydający                                           Rada Gminy Kalinowo -data aktu                                                         2012-02-28 -tytuł aktu                                                       w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka                                                                               Pomocy Społecznej w Kalinowie   Miejsce ogłoszenia : -Nazwa dziennika urzędowego            Dziennik Urzędowy Województwa                                                                           Warmińsko- Mazurskiego -Rocznik                                                         2012 -Pozycja                                                         1164 -Data ogłoszenia                                          30 marca 2012            STATUT GMINNEGO […]