Terminy wypłat świadczeń i zasiłków KWIECIEŃ 2021

Terminy wypłat świadczeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kalinowie
BS Ełk O/Kalinowo informuje, że świadczenia z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kalinowie:

– rodzinne, fundusz alimentacyjny, wychowawcze,pielęgnacyjne i pozostałe wypłacane będą w dniach w następujący sposób:

20.04.2021 ( wtorek )    nazwiska od A do M (włącznie)
21.04.2021 (środa )     nazwiska od N do Ż  (włącznie)

Zasiłki stałe , zasiłki okresowe i zasiłki celowe  
– płatne na konta w dniu 23.04.2021r. ( piątek)

W związku z dbaniem o bezpieczeństwo Klientów oraz pracowników Banku prosimy o
 dostosowanie się do odbioru zasiłków w powyższych terminach.


W/W ZASIŁKI BĘDĄ WYPŁACANE TYLKO W /W TERMINACH 

Klientów nie pobierających zasiłków informujemy, że w wyżej wymienionych dniach w placówce Banku będzie zwiększona ilość Klientów.

Możesz również polubić…