Terminy wypłat świadczeń i zasiłków LUTY 2022

logo banku spółdzielczego

Terminy wypłat świadczeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kalinowie
BS Ełk O/Kalinowo informuje, że świadczenia z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kalinowie:

– rodzinne, fundusz alimentacyjny, wychowawcze,pielęgnacyjne i pozostałe wypłacane będą w dniu:

21.02.2022 ( poniedziałek )    


Zasiłki stałe , zasiłki okresowe i zasiłki celowe  
– płatne na konta do dnia 25.02.2022r. ( piątek)

W związku z dbaniem o bezpieczeństwo Klientów oraz pracowników Banku prosimy o
 dostosowanie się do odbioru zasiłków w powyższych terminach.Klientów nie pobierających zasiłków informujemy, że w wyżej wymienionych dniach w placówce Banku będzie zwiększona ilość Klientów.

Możesz również polubić…