Wypłata świadczeń grudzień 2020

Logo Banku Spółdzielczego w Ełku

Terminy wypłat świadczeń  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kalinowie


BS Ełk O/Kalinowo informuje, że świadczenia z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kalinowie:

rodzinne, fundusz alimentacyjny, wychowawcze, pielęgnacyjne i pozostałe wypłacane będą w dniach w następujący sposób:

15.12.2020 (wtorek)     nazwiska od A do M (włącznie)
16.12.2020 (środa)      nazwiska od N do Ż (włącznie)

W związku z dbaniem o bezpieczeństwo Klientów oraz pracowników Banku prosimy o
dostosowanie się do odbioru zasiłków w powyższych terminach.
Klientów nie pobierających zasiłków informujemy, że w wyżej wymienionych dniach w placówce Banku będzie zwiększona ilość Klientów.

Możesz również polubić…