Zaproszenie do wzięcia udziału w projekcie systemowym ,,Aktywnośc Moją Szansą” 2012

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w projekcie realizowanym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalinowie.

 

Projekt Systemowy

„ Aktywność moją szansą”

Współfinansowany z Unii Europejskiej

W ramach Środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

CZŁOWIEK    NAJLEPSZĄ   INWESTYCJĄ

 

Uczestnikami projektu mogą być:                          W ramach projektu zapewnimy:

-mężczyźni                                                                           -warsztaty, szkolenia, zajęcia grupowe
-kobiety                                                                              -współpracę z pracownikiem socjalnym
-osoby w wieku aktywności                                         -posiłki podczas zajęć
  zawodowej                                                                         -materiały dydaktyczne
-osoby korzystające z pomocy społecznej

 

*UCZESTNICWO W PROJEKCIE JEST BEZPŁTNE

Print Friendly, PDF & Email

Podobne wpisy

ŻYCZENIA WIELKANOCNE                WESOŁEGO ALLELUJA!      Zdrowych i pogodnych Świąt Wielkanocnych Obfitości na świątecznym stole Smacznego jajka oraz wiosennego Nastroju w rodzinnym gronie Życzy Kierownik Gminnego Ośrodka
ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ: ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ: Formularz ofertowy (zał. nr 1); Oświadczenie o spełnianiu warunków w postępowaniu (zał. nr 2 i 3); wykaz osَb, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca
Aktywność Moją Szansą... GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KALINOWIE PRZYPOMINA O REALIZACJI OD 01.01.2013r. DO 31.12.2013r. PROJEKTU ,, AKTYWNOŚC  MOJĄ SZANSĄ ” W RAMACH PRIORYTETU VII, DZIAŁANIE 7.1, PODDZIAŁANIE 7.1.1, PROGRAMU
Nabór na stanowisko Spec...   Projekt „Aktywność moją szansą” Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy
Życzenia z okazji Dnia P...                                                             „ Sta­raj­my się tak postępo­wać i tak żyć,                                                               by ni­komu w naszej Oj­czyźnie                                                              nie brakło dachu nad głową i chleba na sto­le,                                                              by nikt nie czuł się sa­mot­ny,                                               
OGŁOSZENIE GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KALINOWIE REALIZUJE OD 01.01.2013r. DO 31.12.2013r. PROJEKT ,, AKTYWNOŚC  MOJĄ SZANSĄ ” W RAMACH PRIORYTETU VII, DZIAŁANIE 7.1, PODDZIAŁANIE 7.1.1, PROGRAMU OPERACYJNEGO