ZAPYTANIE OFERTOWE

 

                                                                                                            Kalinowo, dn.07.09.2012

 

Zapytanie ofertowe

 

 

I. Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalinowie, ul Osiedlowa 2, 19-314 Kalinowo tel.87 629 89 60.

II. Przedmiot zamówienia: Organizacja Dnia Otwartego Projektu „Aktywność moją szansą”dla 26 osób w wieku 15-64 lat w ramach Priorytetu VII Promocja integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej POKL 2007-2013, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Organizacja Dnia Otwartego Projektu „Aktywność moją szansą”

a w tym:

  1. Szczudlarz-kuglarz – strój i makijaż profesjonalny, zianie ogniem, żonglowanie, rozdawanie słodyczy. (pokaz 15 min do muzyki ) + godzinny warsztat ( zapewnienie materiałów ).
  2. Warsztat szczudlarski – 3 godziny –  minimum 9 par szczudeł, lina asekuracyjna, instruktor i pomocnik.
  3. Warsztaty bębniarskie -godzina – zapewnienie minimum 15 bębnów
  4. Duża zjeżdżalnia dmuchana i mniejsza (dmuchaniec 11 w 1) + obsługa
  5. Prowadzenie Dnia Otwartego Projektu ( animacje, gry, zabawy,nagrody).
  6. Zakup produktów na grilla i obsługa grilla (grill,kiełbaski min.2 szt/os.,naczynia jednorazowe, ketchup, musztarda, pieczywo, napoje+ kawa, herbata, ciastka)
  7. Przygotowanie wystawy prac BO projektu (odpowiednie wyeksponowanie prac)
  8. Przygotowanie prezentacji multimedialnej z przebiegu realizacji projektu (rzutnik szt.1)

III.Miejsce i termin realizacji – Dnia :30.09.2012 godzinach od 11.00 do 15.00 w Pisanicy

IV. Miejsce uzyskania dodatkowych informacji:Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalinowie, ul Osiedlowa 2, 19-314 Kalinowo, tel/fax 87 629 89 60

VKryterium wyboru oferty: najkorzystniejsza cena – 100%

  1. Warunki gwarancji: zgodnie z obowiązującymi przepisami.

VII. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w języku polskim w formie pisemnej

VIII. Miejsce i termin złożenia ofert: ofertę należy złożyć do dnia 17.09.2012, do godziny 15.00 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kalinowie, ul. Osiedlowa 2, 19-314 Kalinowo

                                                                                                                        Kierownik
                                                                                                              Gminnego Ośrodka
                                                                                                               Pomocy Społecznej
                                                                                                                      w Kalinowie
                                                                                                                         Ewa Rak

 

                                                                                                                                                                                                                    Projekt systemowy ,,Aktywność Moją Szansą” Realizowany przez Gminny Osrodek Pomocy Społecznej w Kalinowie w ramach Priorytetu VII, Działania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

,,AKTYWNOŚĆ MOJĄ  SZANSĄ”

 

Similar Articles

OGŁOSZENIE W  DNIU  24.12.2014r. GMINNY  OŚRODEK   POMOCY  SPOŁECZNEJ  W   KALINOWIE BĘDZIE  NIECZYNNY
Projekt ,,Aktywność Moj... W dniu 07.06.2013r. odbyło się w Gminnym Ośrodku Kultury w Kalinowie spotkanie promocyjno- informacyjne dotyczące  projektu systemowego ,,Aktywność Moją Szansą” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalinowie
ZAPROSZENIE   ZAPROSZENIE Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalinowie pragnie zaprosić  osoby biorące udział w tegorocznym projekcie ,,Aktywność moją szansą” na spotkanie podsumowujące , które odbędzie się w
INFORMACJA – KARTA ... Szanowni Państwo Zgodnie z Uchwałą Nr 85 Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (M.P.2014 poz. 432) oraz Rozporządzenia Rady
ZAPYTANIE OFERTOWE GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KALINOWIE ZWRACA SIĘ Z PROŚBĄ O PRZRDSTAWIENIE OFERTY CENOWEJ NA DOWÓZ 16 UCZESTNIKÓW PROGRAMU AKTYWNOŚCI LOKALNEJ W RAMACH PROJEKTU „ AKTYWNOŚĆ MOJĄ
Zapytanie ofertowe na opr... Zapytanie ofertowe Nr sprawy  4 /2013   1.  Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalinowie zaprasza do złożenia     oferty na: Opracowanie materiałów promocyjnych: wykonanie projektu plakatów,