ZAPYTANIE OFERTOWE

 

                                                                                                            Kalinowo, dn.07.09.2012

 

Zapytanie ofertowe

 

 

I. Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalinowie, ul Osiedlowa 2, 19-314 Kalinowo tel.87 629 89 60.

II. Przedmiot zamówienia: Organizacja Dnia Otwartego Projektu „Aktywność moją szansą”dla 26 osób w wieku 15-64 lat w ramach Priorytetu VII Promocja integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej POKL 2007-2013, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Organizacja Dnia Otwartego Projektu „Aktywność moją szansą”

a w tym:

  1. Szczudlarz-kuglarz – strój i makijaż profesjonalny, zianie ogniem, żonglowanie, rozdawanie słodyczy. (pokaz 15 min do muzyki ) + godzinny warsztat ( zapewnienie materiałów ).
  2. Warsztat szczudlarski – 3 godziny –  minimum 9 par szczudeł, lina asekuracyjna, instruktor i pomocnik.
  3. Warsztaty bębniarskie -godzina – zapewnienie minimum 15 bębnów
  4. Duża zjeżdżalnia dmuchana i mniejsza (dmuchaniec 11 w 1) + obsługa
  5. Prowadzenie Dnia Otwartego Projektu ( animacje, gry, zabawy,nagrody).
  6. Zakup produktów na grilla i obsługa grilla (grill,kiełbaski min.2 szt/os.,naczynia jednorazowe, ketchup, musztarda, pieczywo, napoje+ kawa, herbata, ciastka)
  7. Przygotowanie wystawy prac BO projektu (odpowiednie wyeksponowanie prac)
  8. Przygotowanie prezentacji multimedialnej z przebiegu realizacji projektu (rzutnik szt.1)

III.Miejsce i termin realizacji – Dnia :30.09.2012 godzinach od 11.00 do 15.00 w Pisanicy

IV. Miejsce uzyskania dodatkowych informacji:Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalinowie, ul Osiedlowa 2, 19-314 Kalinowo, tel/fax 87 629 89 60

VKryterium wyboru oferty: najkorzystniejsza cena – 100%

  1. Warunki gwarancji: zgodnie z obowiązującymi przepisami.

VII. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w języku polskim w formie pisemnej

VIII. Miejsce i termin złożenia ofert: ofertę należy złożyć do dnia 17.09.2012, do godziny 15.00 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kalinowie, ul. Osiedlowa 2, 19-314 Kalinowo

                                                                                                                        Kierownik
                                                                                                              Gminnego Ośrodka
                                                                                                               Pomocy Społecznej
                                                                                                                      w Kalinowie
                                                                                                                         Ewa Rak

 

                                                                                                                                                                                                                    Projekt systemowy ,,Aktywność Moją Szansą” Realizowany przez Gminny Osrodek Pomocy Społecznej w Kalinowie w ramach Priorytetu VII, Działania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

,,AKTYWNOŚĆ MOJĄ  SZANSĄ”

 

Print Friendly, PDF & Email

Podobne wpisy

VI Ełckie Targi Pracy Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Ełku zaprasza na VI Ełckie Targi Pracy pod hasłem: „Jak odnaleźć się na europejskim rynku pracy”  16 czerwca 2016r. w siedzibie WSFiZ
INFORMACJA – KARTA ... Szanowni Państwo Zgodnie z Uchwałą Nr 85 Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (M.P.2014 poz. 432) oraz Rozporządzenia Rady
„AKTYWNOŚĆ MOJĄ SZ... W dniu 22.11.2011r. w Restauracji Kalinka odbyło się spotkanie podsumowujące  dla uczestników projektu    „ Aktywność  Moją Szansą” , którego celem  był wzrost aktywności społecznej , zawodowej, edukacyjnej,
OGŁOSZENIE W   DNIU   19.05.2012R.  (SOBOTA) GMINNY  OŚRODEK  POMOCY  SPOŁECZNEJ  W  KALINOWIE BĘDZIE   CZYNNY W GODZ. OD 7.00 DO 15.00
ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINAR... Zespół Interdyscyplinarny działający przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kalinowie został powołany przez Radę Gminy Kalinowo uchwałą numer VII/47/11 z dnia 02.06.2011. Przemoc w rodzinie – to
„ AKTYWNOŚĆ MOJĄ S... W dniu 24.09.2011r. w Restauracji Kalinka w Kalinowie odbył się dzień otwarty projektu „Aktywność Moją Szansą’. Grupa 47 uczestników  prezentowała na wystawie swoje prace wykonane w ramach