Miesięczne Archiwum: wrzesień 2021

Przeciwdziałanie przemocy

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kalinowie działa Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Definicja zjawiska przemocy w rodzinie Przemoc to intencjonalne działanie lub zaniechanie jednej osoby wobec drugiej, które wykorzystując przewagę sił...