Miesięczne Archiwum: luty 2022

flaga Ukrainy

POMOC UKRAINIE

Szanowni Państwo, w związku z wydarzeniami na Ukrainie, po posiedzeniu Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego informujemy, że Gmina Kalinowo przyłącza się do pomocy w celu koordynacji działań wspierających, polegających na: Zbiórce darów, które mogą być...

grafika przedstawia kalendarz

Terminy wypłat świadczeń i zasiłków LUTY 2022

Terminy wypłat świadczeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w KalinowieBS Ełk O/Kalinowo informuje, że świadczenia z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kalinowie: – rodzinne, fundusz alimentacyjny, wychowawcze,pielęgnacyjne i pozostałe wypłacane będą w dniu: 21.02.2022 ( poniedziałek )     Zasiłki...

dodatek mieszkaniowy

Dodatek mieszkaniowy

Dodatek mieszkaniowy przyznaje, na wniosek osoby uprawnionej do dodatku mieszkaniowego, wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w drodze decyzji administracyjnej. (Decyzję w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego wydaje się w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku)....