Autor: Żaneta Ogulewicz

Zachęcamy do wypełnienia ankiety! Badanie ma wskazać, jak rozwijać usługi środowiskowe w Polsce tak, aby osoby wymagające wsparcia mogły jak najdłużej cieszyć się zdrowiem i dobrostanem w swoim miejscu zamieszkania.

Szanowni Państwo, Jeszcze tylko przez kilka dni trwa ważne badanie realizowane przez Zespół Badawczy Uczelni Korczaka na zlecenie instytucji samorządowych (Regionalnych Ośrodków Pomocy Społecznej), we współpracy z Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej. To największe w...

Nabór wniosków na realizację programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu terytorialnego – edycja 2024.

Uprzejmie informuję, że na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznejogłoszono nabór wniosków w ramach Programu „Asystent osobisty osobyz niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024. Link bezpośredni: https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1478,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnoscia-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024 Ponadto, ogłoszenie o naborze...

Urząd KNF – zaproszenie na webinarium CEDUR dla seniorów i ich opiekunów – 4 września 2023 roku

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zaprasza seniorów i ich opiekunów na webinarium (seminarium online) „Cyberbezpieczeństwo podczas zawierania transakcji elektronicznychz podmiotami rynku finansowego, ochrona konsumentów na rynku finansowym,w szczególności przed działalnością cyberprzestępców, uwzględniając takie metody oszustw,...

II tura naboru wniosków w programie „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Mobilność osób z niepełnosprawnością („Program samochodowy”)

Szanowni Państwo, Niniejszym pragnę przypomnieć, że druga tura naboru wniosków w programie „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Mobilność osób z niepełnosprawnością („Program samochodowy”) ruszy 1 sierpnia 2023, zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej PFRON 9/2023...

Masz wpływ, wypełnij ankietę!

Zapraszamy do wypełnienia ankiety, która ma pomóc w poznaniu oczekiwań, potrzeb i opinii mieszkańców Gminy Kalinowo w temacie usług społecznych. Dzięki wypełnionym ankietom będziemy mogli wspólnie opracować rzetelny Program Rozwoju Usług Społecznych, a co za tym idzie realizować...

KARTA DUŻEJ RODZINY

Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Posiadacze KDR mają możliwość tańszego korzystania z oferty podmiotów m.in. z branży spożywczej,...

ASYSTENT RODZINY

Zgodnie z art. 15.1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej do zadań asystenta rodziny należy w szczególności: 13a. realizacja zadań określonych w ustawie o wsparciu kobiet w...