Terminy wypłat świadczeń i zasiłków MARZEC 2021

Terminy wypłat świadczeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kalinowie
BS Ełk O/Kalinowo informuje, że świadczenia z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kalinowie:

– rodzinne, fundusz alimentacyjny, wychowawcze,pielęgnacyjne i pozostałe wypłacane będą w dniach w następujący sposób:

22.03.2021 ( poniedziałek )    nazwiska od A do M (włącznie)
23.03.2021   (wtorek )        nazwiska od N do Ż  (włącznie)

Zasiłki stałe , zasiłki okresowe i zasiłki celowe  
– płatne na konta w dniu 24.03.2021r. ( środa)

W związku z dbaniem o bezpieczeństwo Klientów oraz pracowników Banku prosimy o
 dostosowanie się do odbioru zasiłków w powyższych terminach.


W/W ZASIŁKI BĘDĄ WYPŁACANE TYLKO W /W TERMINACH 

Klientów nie pobierających zasiłków informujemy, że w wyżej wymienionych dniach w placówce Banku będzie zwiększona ilość Klientów.

Możesz również polubić…