Kontakt


Skrzynka e-PUAP :
/gops-kalinowo/SkrytkaESP


Numer rachunku bankowego – aktualny od 01.01.2021r.

Nr R-KU: 38 9331 0004 0020 0235 9315 0001
GMINA KALINOWO
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
19-314 KALINOWO
MAZURSKA 11
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalinowie
(87) 629-89-60
e-mail: gops-kalinowo@elknet.pl

Kierownik: Ewa Rak
e.rak@gops.org.pl

Główna Księgowa: Ewa Gudan
e.gudan@gops.org.pl

Inspektor d/s płac i świadczeń rodzinnych: Agata Abrycka
a.abrycka@gops.org.pl

Pomoc administracyjna: Barbara Łapińska
b.lapinska@gops.org.pl

Pomoc administracyjna: Żaneta Ogulewicz
z.ogulewicz@gops.org.pl

Starszy specjalista pracy socjalnej: Anna Jarząbska
a.jarzabska@gops.org.pl

Starszy specjalista pracy socjalnej: Joanna Wiśniewska
j.wisniewska@gops.org.pl

Pracownik socjalny: Marta Chorosz
m.bialoglowa@gops.org.pl

Pracownik socjalny: Ewelina Chojnowska- Sawczyn
e.chojnowska-sawczyn@gops.org.pl

Asystent rodziny: Natalia Zalewska
n.zalewska@gops.org.pl