Sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kalinowie za 2020 rok

Sprawozdanie finansowe jest dostępne na Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kalinowo. Odnośnik do sprawozdania: https://bip.kalinowo.pl/public/get_file_contents.php?id=530706 .