Miesięczne Archiwum: marzec 2024

Przemoc domowa

Przemoc domowa Przemoc domowa to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie, wykorzystujące przewagę fizyczną, psychiczną lub ekonomiczną, naruszające prawa lub dobra osobiste osoby doznającej przemocy domowej, w szczególności: – narażające tę osobę...