Kategoria: Świadczenia rodzinne

Świadczenia rodzinne

Ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz ich wypłata następują po złożeniu prawidłowo wypełnionego wniosku wraz z pełną dokumentacją. Wniosek składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Świadczeniami rodzinnymi...