Kategoria: Pomoc społeczna

dom

MIESZKANIE CHRONIONE

Osobie, która ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebuje wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu, ale nie wymaga usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki, w szczególności osobie z...

POMOC SPOŁECZNA

POMOC SPOŁECZNA

Pomoc społeczna umożliwia przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych tym, którzy nie są w stanie sami ich pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Pomoc społeczna wspiera ich w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i...

Rejony pracowników socjalnych

Rejony pracowników socjalnych

Klaudia Judycka : Borzymy, Długie, Ginie, Jędrzejki, Kulesze, Krzyżewo, Marcinowo, Maże, Piętki, Prawdziska, Szczudły, Wysokie Marta Chorosz: Czyńcze, Dudki, Kucze, Grądzkie Ełckie, Laski Małe, Laski Wielkie, Lisewo, Łoje, Makosieje, Mazurowo, Romanowo, Romoty, Ryczywół, Skrzypki,...