Miesięczne Archiwum: kwiecień 2024

Dodatek osłonowy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalinowie informuje, że zbliża się koniec terminu składania wniosków o wypłatę dodatku osłonowego. Wnioski złożone po 30 kwietnia 2024r. zostaną pozostawione bez rozpatrzenia. Przypominamy, że dodatek osłonowy przysługuje osobom,...