Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością – edycja 2024

  1. Celem programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” jest rozpowszechnienie usług asystenta, a w efekcie zwiększenie szans osób z niepełnoprawnością na prowadzenie bardziej samodzielnego i aktywnego życia. Program będzie realizowany od 01.01 2024 r. do dnia 31.12.2024 r.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (albo orzeczenie równoważne). Dodatkowym założeniem jest, aby minimum 70 proc. uczestników Programu stanowiły osoby wymagające wysokiego poziomu wsparcia), w tym osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi i trudnościami związanymi z mobilnością i komunikacją.

W czym pomoże asystent:

· w wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/ rozrywkowe/społeczne/sportowe),

· w zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji,

· w załatwianiu spraw urzędowych,

· w nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami,

· w korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy),

· w wykonywaniu czynności dnia codziennego.

Możesz również polubić…