Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalinowie

Centrum informacyjno-doradcze dla osób  z niepełnosprawnością (CIDON)

Centrum informacyjno-doradcze dla osób  z niepełnosprawnością (CIDON)

Oddział Warmińsko-Mazurski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uprzejmie przypomina, że przy Oddziale uruchomione zostało Centrum informacyjno-doradcze dla osób  z niepełnosprawnością (CIDON). Centrum informacyjno – doradcze stanie się miejscem, w którym osoby z niepełnosprawnością uzyskają...

Dodatek elektryczny

Dodatek elektryczny

Wnioski o dodatek elektryczny można składać od 1 grudnia 2022r. do 1 lutego 2023 r.: Wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego złożone po dniu 1 lutego 2023 r. pozostawia się bez rozpoznania. Dodatek elektryczny przysługuje...

Nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej “Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

Nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej “Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1416,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-pn-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2023 dotyczy: Ogłoszenia o naborze wniosków na realizację programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja2023 Warmińsko- Mazurski Urząd Wojewódzki przejmie informuję, że na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, pojawiła się informacja o uruchomieniu programu...

WNIOSEK O WYPŁATĘ DODATKU DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH Z TYTUŁU WYKORZYSTYWANIA NIEKTÓRYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA ( PELLET, DREWNO, GAZ, OLEJ, INNY RODZAJ BIOMASY)

Wzór wniosku dostępny jest na stronie rządowej – https://dziennikustaw.gov.pl/D2022000197401.pdf,w wersji pdf pod artykułem, oraz w wersji papierowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kalinowie, ul. Osiedlowa 2, 19-314 Kalinowo. Zgodnie z treścią ustawy dodatek dla...