Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalinowie

Dodatek osłonowy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalinowie informuje, że zbliża się koniec terminu składania wniosków o wypłatę dodatku osłonowego. Wnioski złożone po 30 kwietnia 2024r. zostaną pozostawione bez rozpatrzenia. Przypominamy, że dodatek osłonowy przysługuje osobom,...

flaga polski

Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością – edycja 2024

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (albo orzeczenie równoważne). Dodatkowym założeniem jest, aby minimum 70 proc. uczestników Programu...

Dodatek osłonowy 2024

Informujemy, że od stycznia 2024 do 30 kwietnia 2024r. będzie można ponownie ubiegać się o wypłatę dodatku osłonowego. Wnioski złożone po 30 kwietnia 2024r będą POZOSTAWIONE BEZ ROZPATRZENIA. Świadczenie ma zapewnić wsparcie finansowe osobom...

Nieodpłatna pomoc prawna w 2024r

Nieodpłatna pomoc prawna w 2024r

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje: Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności. Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie obejmuje: Rozpoznanie problemu i udzielenie porady dostosowanej do indywidualnej...