Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalinowie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalinowie logo

Dni wolne od pracy 2021r.

Zarządzenie Nr 2.2021 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kalinowie z dnia 05.01.2021 Na podstawie art. 130 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy ( Dz. U. z 2016r. poz. 1666 z późn....

Tekst łatwy do czytania (ETR)

Informacje o Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kalinowie   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalinowie w skrócie GOPS mieści się na I piętrze w budynku Banku Spółdzielczego w Kalinowie.   Czym zajmuje się GOPS?...

60+

Ankieta dla osób 60+

Drodzy Państwo przygotowujemy wniosek o dofinansowanie projektu, który będzie służyć wsparciu osób 60+ w rozwijaniu ich kompetencji cyfrowych, aby zmniejszyć ryzyko wpływu COVID-19 na ich życie i dać im możliwość swobodnego korzystania z nowych technologii...

grafika czyste powietrze zdrowy wybór

Program „Czyste Powietrze”

Informacja o procedurze wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego dla osób ubiegających się o dofinansowanie z programu „Czyste Powietrze” Ustawa z dn. 28 listopada 2003 r o...

Okres zasiłkowy 2021/2022

Świadczenie 500+ – nowy okres świadczeniowy Prawo do świadczenia będzie ustalane od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022r. Wniosek o świadczenie wychowawcze (500+) będzie można złożyć: od 1 lutego 2021 r. –...