Kategoria: Dodatki węglowe i inne

Dodatek elektryczny

Wnioski o dodatek elektryczny można składać od 1 grudnia 2022r. do 1 lutego 2023 r.: Wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego złożone po dniu 1 lutego 2023 r. pozostawia się bez rozpoznania. Dodatek elektryczny przysługuje...

WNIOSEK O WYPŁATĘ DODATKU DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH Z TYTUŁU WYKORZYSTYWANIA NIEKTÓRYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA ( PELLET, DREWNO, GAZ, OLEJ, INNY RODZAJ BIOMASY)

Wzór wniosku dostępny jest na stronie rządowej – https://dziennikustaw.gov.pl/D2022000197401.pdf,w wersji pdf pod artykułem, oraz w wersji papierowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kalinowie, ul. Osiedlowa 2, 19-314 Kalinowo. Zgodnie z treścią ustawy dodatek dla...