Dodatek mieszkaniowy

JAK JEST WYPŁACANY DODATEK Dodatek przyznaje się na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku Dodatek mieszkaniowy wpływa na konto administracji domu i pomniejsza w ten sposób należność...