Tekst łatwy do czytania (ETR)

Informacje o Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kalinowie  
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalinowie w skrócie GOPS mieści się na I piętrze w budynku Banku Spółdzielczego w Kalinowie.

zdjęcie budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kalinowie
 
Czym zajmuje się GOPS?
-Wypłata świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego, funduszu alimentacyjnego
-Prowadzenie postępowania wobec dłużników alimentacyjnych
-Wypłata świadczenia Dobry Start
-Wypłata zasiłków okresowych, celowych, stałych
-Kierowanie do Domów Pomocy Społecznej
-Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania
-Dożywanie dzieci
-Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
-Pomoc i wspieranie poprzez asystenta rodziny
-Wydawanie zaświadczeń w ramach programu Czyste Powietrze  
 
 
  
Wejście do GOPS znajduje się po prawej stronie korytarza. To wejście może być nieodpowiednie dla osób z niepełnosprawnościami i starszych.  

zdjęcie  wejścia do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kalinowie
 

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
logo psa asystującego
             
Żeby załatwić sprawy w GOPS, osoby ze szczególnymi potrzebami mogą:
Napisać pismo wysłać albo przynieść je na adres:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalinowie
ul. Osiedlowa 2, 19-314 Kalinowo
 
  
  
Napisać pismo i wysłać je za pomocą platformy e-PUAP: www.epuap.gov.pl. ePUAP to skrót nazwy Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej. Do tego sposobu trzeba mieć internet i swoje konto w ePUAP.  

Skrzynka e-PUAP :
/gops-kalinowo/SkrytkaESP
 
  
Napisać wiadomość i wysłać ją na adres
e-mailowy
: gops-kalinowo@elknet.pl
 
  
Wysłać faks pod numer 87 629 89 60 
Zadzwonić pod numer 87 629 89 60 
Przyjść do GOPS i spotkać się z pracownikiem w godzinach pracy.
Ośrodek jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00.