Miesięczne Archiwum: marzec 2021

Tekst łatwy do czytania (ETR)

Informacje o Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kalinowie   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalinowie w skrócie GOPS mieści się na I piętrze w budynku Banku Spółdzielczego w Kalinowie.   Czym zajmuje się GOPS?...

60+

Ankieta dla osób 60+

Drodzy Państwo przygotowujemy wniosek o dofinansowanie projektu, który będzie służyć wsparciu osób 60+ w rozwijaniu ich kompetencji cyfrowych, aby zmniejszyć ryzyko wpływu COVID-19 na ich życie i dać im możliwość swobodnego korzystania z nowych technologii...

grafika przedstawia kalendarz

Terminy wypłat świadczeń i zasiłków MARZEC 2021

Terminy wypłat świadczeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w KalinowieBS Ełk O/Kalinowo informuje, że świadczenia z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kalinowie: – rodzinne, fundusz alimentacyjny, wychowawcze,pielęgnacyjne i pozostałe wypłacane będą w dniach w następujący sposób: 22.03.2021 ( poniedziałek )    nazwiska...