Miesięczne Archiwum: czerwiec 2023

Masz wpływ, wypełnij ankietę!

Zapraszamy do wypełnienia ankiety, która ma pomóc w poznaniu oczekiwań, potrzeb i opinii mieszkańców Gminy Kalinowo w temacie usług społecznych. Dzięki wypełnionym ankietom będziemy mogli wspólnie opracować rzetelny Program Rozwoju Usług Społecznych, a co za tym idzie realizować...

KARTA DUŻEJ RODZINY

Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Posiadacze KDR mają możliwość tańszego korzystania z oferty podmiotów m.in. z branży spożywczej,...

ASYSTENT RODZINY

Zgodnie z art. 15.1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej do zadań asystenta rodziny należy w szczególności: 13a. realizacja zadań określonych w ustawie o wsparciu kobiet w...