Dodatek osłonowy

Przypominamy, że dodatek osłonowy przysługuje osobom, o których mowa w ust. 1, za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. i jest wypłacany jednorazowo w terminie do dnia 30 czerwca 2024 r.

Zgodnie z art. 2 ust. 8a oraz 9a ustawy z dnia 17 grudnia 2021r., o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2023r. poz. 759 z późn. zm.)

Możesz również polubić…