Informacja dla organizacji pozarządowych funkcjonujących na terenie Gminy Kalinowo

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego planuje w najbliższym czasie ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w zakresie pomocy społecznej mających na celu  pomoc rodzinom i osobom przebywającym na terenie województwa warmińsko-mazurskiego w związku z trwającymi działaniami wojennymi w Ukrainie.

W związku z powyższym w  imieniu Pani Jolanty Piotrowskiej – Członka Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Pana Marcina Kuchcińskiego – Wicemarszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego serdecznie zapraszamy na spotkanie online poświęcone zdiagnozowaniu potrzeb organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie udzielających lub zamierzających udzielać  wsparcia obywatelom Ukrainy przebywającym w naszym regionie. Zgłoszone przez Państwa potrzeby  zostaną uwzględnione w ww. konkursie ofert.  

Spotkanie odbędzie się 23 marca br. (środa) o godzinie 14:00. Dostęp do spotkania możliwy będzie pod adresem:  https://umwwm.webex.com/umwwm/j.php?MTID=md0eec4a360ce6371a20245988bf15c26

Serdecznie zachęcamy do udziału w spotkaniu i współpracy przy budowaniu efektywnego systemu wsparcia obywateli Ukrainy.

Możesz również polubić…